Репорт на записа - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПЛАСТИЧНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ КАМИЙ