Репорт на записа - СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град Враца