Репорт на записа - 19 СОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”- град София