Репорт на записа - СОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - село Бенковски