Репорт на записа - ПГЕТ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" - град Харманли