Производство на метални изделияRSS

Добавете Вашата фирма тук

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ЕУРОСИТЕКС БГ Адрес: гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" 134 Тел.: 032/96 23 20; Факс:032/96 23 20; E-mail:eurositex_bg@yahoo.com Web site:www.eu ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  БОДАМЕТ ЕООД Адрес: гр. София, Околовръстен път (между Симеоново и Драгалевци) Тел.: 02/860 12 91;   02/860 12 25;  02/439 01 74 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ВЕГА 03 ООД Адрес: гр. Враца, Западна Промишлена зона, ул.Берковско шосе Тел.: 092/66 13 12;  092/62 20 04; Факс:092/66 13 12; Моб.тел.: 0 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ЛЕЯСТОM ЕООД Адрес: гр. Сливен, ул. Ст. Караджа 19 Тел.: 044/623 701; Факс:044/623 701; Моб.тел.: 0897/805 032; E-mail: office@leastom.bg Web ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ЖИТИ АД Адрес: гр. Русе, бул. "Трети март" 30 Тел.: 082/810 318;  082/822 392;  082/820 485; Факс:082/822 390; E-mail: office@zhiti.c ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  АЛВЕКС ООД Адрес: гр. Асеновград, ул. "Житен Пазар" №8 Моб.тел.: 0897/229 765; E-mail:alveks@abv.bg Web site:www.alveks.eu Фирмата ни старти ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  РОВА 7 ООД Адрес: с. Лесичово Тел.: 03517/22 40; Фирмата РОВА 7 ООД е със седалище и адрес на управление село Лесичово, област Пазарджик. Реги ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  ЕН БИ ЕЙ СТИИЛ ЕООД Адрес: гр. Ямбол, ул. "Ямболен" 35 Моб.тел.: 0884/347 122;  0888/440 409;  0885/430 563; E-mail: nbasteel@gma ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  БИПА ЕООД Адрес: гр. Габрово, Северна Индустриална зона, ул. "Индустриална" - 65Г Факс: 066/804 242; Моб.тел.: 0888/684 429; 0885/563 020; E-ma ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

  КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ АД Адрес: гр. Ямбол, ул.Безмерско шосе № 4 Тел.: 046/66 17 97;  046/66 17 96;  046/66 17 92; Факс:046/66 17 95; E ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ АД Адрес: гр. Попово, Промишлена Зона Тел.: 0608/42 251;  0608/43 654;  0608/42 253; Факс:0608/46 080; E-mail:&nbs ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ГАБРО ЕООД Адрес: гр. Хасково, бул. Васил Левски 2 /бившата Млада гвардия/ Тел.: 038/661 711; Моб.тел.: 0889/720 924; E-mail:gabro_eood@abv.bg Web sit ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

МЕТАЛИК БИСИПИ АД   Адрес: гр. Габрово, ул. проф. Петър Бенев 17 Тел.: 066/809 447; Факс:066/809 447; E-mail:office@metalik-bcp.com Web site: www ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ЛЕЯСТОМ ЕООД  Адрес: гр. Сливен, ул. Ст. Караджа 19 Тел.: 044/623 701; Факс:044/623 701; Моб.тел.: 0897/805 032; E-mail:office@leastom.bg Web s ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ММ МЕХАНИКС ООД Адрес: с. Драгор Тел.: 034/950 005;  034/950 006;  034/950 009; Факс:034/444 723; E-mail:mmmechanics@abv.bg Web site:www.mec ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

КЦМ АД Адрес: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе Тел.: 032/623 557; Факс:032/623 557; E-mail:office@kcm.bg Web site: www.kcm2000.bg КЦМ АД е част ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ЛЕМЕКОН АД Адрес: гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски 170 Тел.: 047/888 110;  047/888 112;  047/888 111; Факс:047/888 115; E-mail:lemekon ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

КОПА ХИДРОСИСТЕМ ООД Адрес: гр. Троян, ул. Радецки 36 Тел.: 0670/621 85; Факс:0670/621 85; E-mail:copa@mbox.contact.bg Web site: www.copahydro.50webs. ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

АВТОНОМ МЕТАЛ ООД Адрес: гр. София, кв. Бусманци,  ул. Гурко No.50 Тел.: 02/973 83 17;  02/973 83 19;  02/973 80 59; Факс:02/973 83 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

БАЛКАНЦИНК АД  Адрес: гр. Русе, ул. Св.Спиридон №3, Индустриален парк - Русетел  Моб.тел.: 0886/555 415;  Факс:082/843 307; E-mail:info@ ...

Категории