Репорт на записа - ЕТ ВЕРУМ Б БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ БЕЛЕВ