Репорт на записа - МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ГЛОБУС 79 ЕООД