Репорт на записа - Шивашки услуги Люлин - ПРИ РОСИ