Репорт на записа - ЕТ НОВ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЖИВКО ПАНАЙОТОВ