Репорт на записа - РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЕТРОПОЛЕ