Репорт на записа - ВСЕСТРАННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СЪЕДИНЕНИЕ