ГЕС ТРЕЙДИНГ ООД

ГЕС ТРЕЙДИНГ ООД

Адрес: с. Червена могила, ж.к. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

E-mail: ges_trade@abv.bg

ЗА НАС

ГЕС ТРЕЙДИНГ ООД е дружество с ограничена отговорност, което се намира на територията на село Червена могила, община Радомир, област Перник. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива на пазара е изкупуване, складиране и преработка на цветни метали, както и геоложко-проучвателна дейност.
За качественото изпълнение на своите дейности, фирмата разполага с висококвалифициран работен състав, както и с богата материална база.
ГЕС ТРЕЙДИНГ ООД е динамично развиващо се дружество, което печели своите клиенти с качествена работа, коректно отношение и отлични цени!
Заповядайте!

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е госпожа АНТОНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОМОВА.