Висши учебни заведенияRSS

Добавете Вашата фирма тук

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Адрес: гр. Русе, ул. “Студентска” № 8 Тел.: 082/888 465;  082/888 467;  082/888 211; Факс:082/845 70 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град Тел.: 042/699 202; Факс:042/672 009; Моб.тел.: 0882/552 256; 0889/559 989; E-mail:&nbsp ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Адрес: гр.София, бул. Цар Освободител 15 Тел.: 02/9308 436; 02/944 35 17; E-mail: info@admin.uni-s ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Адрес: гр. София, Студентски град, ул. "Хр. Ботев" Тел.: 02/8195 211; Факс:02/9623 903; E-mai ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Адрес: гр. София, бул."Кл. Охридски" 8 Тел.: 02/965 28 44; 02/965 28 45; Факс:02/868 32 15; E-mail: offic ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Адрес: гр. София, бул. Христо Смирненски № 1 Тел.:02/963 52 45;  02/865 68 63; E-mail:&nbs ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ Адрес: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21 Тел.: 02/8110 180;  02/8110 101;  02/8110 100; E-ma ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Адрес: гр. София, бул. Александър Малинов №1 Тел.: 02/98 29 213; Факс:02/97 43 785; E-mail:&n ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - град София Адрес: гр. София, бул. Климент Охридски № 10 Тел.:02/962 59 97;  02/919 07 480; E-mail: uo_ltu@ab ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - град София Адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15 Тел.: 02/9531 174;  02/9152 149;  02/9152 148; E- ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 119 Тел.: 02/971 80 68;  02/970 85 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" Адрес: гр. София, ул. “Суходолска” № 175 Тел.: 02/802 91 00;  02/802 91 91; Факс:02/802 91 01; E-m ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Адрес: гр. София, Студентски град, ул."проф. Боян Каменов" Тел.: 02/806 03 00; E-mail: recto ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" Адрес: гр. София, ул. "Гео Милев" 158 Тел.: 02/97 09 211;  02/97 09 230; Факс:02/97 09 242;  02/97 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - град София Адрес: гр. София, "Студентски град", ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 Тел.: 02/86 22 893; Факс:02/80 62 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Адрес: гр. София 1756, бул."Св. Климент Охридски" 8 Тел.: 02/8163 100; 02/8163 110; 02/8163 120; Факс: 02/ ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - град София Адрес: гр. София, бул. Цар Борис III 126 Тел.: 02/8567 082;  02/4456 148; Факс:02/ ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Адрес: гр. София, Студентски град  Тел.:02/40 14 100;  02/40 07 504; Факс:02/40 07 504; Моб.тел.:0 ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - град София Адрес: гр. София, ж.к. Овча Купел, ул."Гусла" №1 Тел.: 02/401 58 12; Факс:02/401 58 21; E-mail:off ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ВОЕННА АКАДЕМИЯ " Г. С. РАКОВСКИ" - град София Адрес: гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №82 Тел.: 02/92 26 550; 02/9226 509;  02/92 2 ...